Thông tin khách hàng

Kiều Bá Hùng

Sản phẩm dang sử dụng: Máy lọc nước GWS

Ngày mua hàng: 25/4/2023

Ngày bảo trì – bảo hành: 25/4/2024

Trên thời gian sử dụng trên nếu có bất kì lỗi nào từ phía sản phẩm
khách hàng xin vui lòng liên hệ tới GWS để được hổ trợ bảo trì – bảo hành miễn phí