Lọc Bigwhite 10BB

Big White with By-Pass 10

Lọc Bigwhite 10BB không sử dụng điện, dễ dàng lắp đặt, tốc độ dòng chảy lớn, bảo trì dễ dàng

 

Sản phẩm liên quan

Hydra DP

Lọc sơ cấp Atlas Filtri

Hydra DP

Liên hệ Tìm hiểu thêm
Hydra Big MS 20”

Lọc sơ cấp Atlas Filtri

Hydra Big MS 20”

Liên hệ Tìm hiểu thêm
Hydra Big Trio 20”

Lọc sơ cấp Atlas Filtri

Hydra Big Trio 20”

Liên hệ Tìm hiểu thêm
Big Whte with By-Pass 20”

Lọc Bigwhite 20BB

Big Whte with By-Pass 20”

Liên hệ Tìm hiểu thêm
Hydra Big MS 10”

Lọc sơ cấp Atlas Filtri

Hydra Big MS 10”

Liên hệ Tìm hiểu thêm

Liên hệ tư vấn